Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF)

ERDF (European Regional Development Fund) je najdôležitejší zo štrukturálnych fondov.

Medzi hlavné ciele patrí:

  • zlepšovanie infraštruktúry
  • podpora nových pracovných miest
  • podpora malých a stredných podnikov
  • rozvoj technológií
  • ochrana a zlepšovanie životného prostredia
  • rozvoj turistiky

Fondy: