Finančný nástroj na podporu rybolovu (FIFG)

FIFG (Financial Instrument for Fisheries Guidance) sa podieľa na modernizáciu rybárskeho priemyslu. Jeho zmyslom je nastolenie rovnováhy medzi zdrojmi rýb a ich čerpaním.

Ďalšími aktivitami sú:

  • posilňovanie konkurencieschopnosti a modernizácia
  • podpora uplatnenie rybárskych výrobkov na trhu
  • pomoc oblastiam závislých na rybolove
  • skončil v roku 2006

Fondy: